Maandag middag koersballen

Biljarten elke dinsdag middag.

Kaarten , sjoelen, knutselen ,biljarten alle donderdagen.